6 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z reklamy

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

6 days ago

Zaproszenie – kursy z Windowsa

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://zarzadzanieproj read more...

7 days ago

Zaproszenie – kursy z team building

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichread more...

1 week ago

Obwieszczenie – treningi z fińskiego

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://biznesowe365.org.pl/2017/01/10/pomoc-pi read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z zarządzania

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z matematyki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

2 weeks ago

Publikacja – szkolenia z chińskiego

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013ht read more...