10 months ago

Zawiadomienie – warsztaty z biologii

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...10 months ago

Obwieszczenie – szkolenia z reklamy

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...10 months ago

Zaproszenie – kursy z team building

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichread more...